White Box Testing

Testovací nebo zabezpečovací postup, který je založen na ověření správného fungování vnitřních částí systému, a to zkoumáním jeho (vnitřního) chování a stavu v jeho průběhu.


White Box Testing

A testing or quality assurance practice which is based on verifying the correct functioning of the internals of a system by examining its (internal) behavior and state as it runs.

Použito v metodice