Wrike

Online nástroj pro řízení projektů a spolupráci. Umožňuje svým uživatelům řídit a sledovat projekty, termíny, plány a další procesy pracovního postupu. Umožňuje také uživatelům spolupracovat.

Primárním cílem softwaru je pomoci zefektivnit pracovní postup a umožnit společnostem soustředit se na klíčové úkoly. Aplikace je k dispozici v anglickém, francouzském, španělském, německém, portugalském, italském, japonském a ruském jazyce.


Wrike

An online tool for project management and work collaboration. It enables its users to manage and track projects, deadlines, schedules, and other workflow processes. It also allows users to collaborate with one another.

The primary goal of the software is to help streamline workflow and allow companies to focus on core tasks. The application is available in English, French, Spanish, German, Portuguese, Italian, Japanese and Russian.

Použito v metodice