Zajištění

Proces přípravy nových systémů pro uživatele (ve scénáři kontinuálního doručení, typicky vývojové nebo zkušební týmy). Systémy jsou obecně virtualizovány a instancí na vyžádání. 

Konfigurace strojů pro instalaci operačních systémů, middlewaru apod. Je řešena nástroji pro automatizovanou správu konfigurace systému, které také ověřují, zda je zachována požadovaná konfigurace.


Provisioning

The process of preparing new systems for users (in a Continuous Delivery scenario, typically development or test teams).

The systems are generally virtualized and instantiated on demand. Configuration of the machines to install operating systems, middleware etc. is handled by automated system configuration management tools, which also verify that the desired configuration is maintained.

Použito v metodice