BCR

Závazná podniková pravidla

BCR jsou interní pravidla přijatá nadnárodní skupinou společností, která definuje svou globální politiku v oblasti mezinárodních převodů osobních údajů v rámci stejné skupiny společností na subjekty umístěné v zemích, neposkytují dostatečnou úroveň.


BCR

Binding Corporate Rules

BCR are internal rules (such as a Code of Conduct) adopted by multinational group of companies which define its global policy with regard to the international transfers of personal data within the same corporate group to entities located in countries which do not provide an adequate level of.

Použito v metodice