CEN

Evropský výbor pro normalizaci

CEN, Evropský výbor pro normalizaci, je sdružení, které sdružuje národní normalizační orgány 34 evropských zemí.

Použito v metodice