CEN

Evropský výbor pro normalizaci

CEN, Evropský výbor pro normalizaci, je sdružení, které sdružuje národní normalizační orgány 34 evropských zemí.


CEN

European Committee for Standardization

CEN, the European Committee for Standardization, is an association that brings together the National Standardization Bodies of 34 European countries.

Použito v metodice