CII

Kritická informační infrastruktura

Kritické infrastruktury a služby. Identifikace kritické informační infrastruktury je prvním krokem v procesu zajištění a ochrany dostupnosti kritických aktiv.


CII

Critical Information Infrastructures

Critical Infrastructures and Services. Identification of Critical information infrastructure is the first step in the process to secure and protect the availability of critical assets.

Použito v metodice