Cloudové služby

Služby pracující na modelu cloud computing, v němž jsou servery, úložiště, služby a aplikace, které služba nabízí, dostupné uživateli vzdáleně na síti a nezatěžují hardware ani software zařízení, s nímž do služby vstupuje.


Cloud services

Cloud computing services where servers, repositories, services, and applications offered by the service are available to the user remotely on the network and do not burden the hardware and software of the device with which they access the service.

Použito v metodice