DPA

Orgány pro ochranu údajů

FTC se stala americkým orgánem pro ochranu údajů de facto (DPA), a to agresivním použitím oddílu 5 zákona o FTC, který zakazuje nekalé nebo klamné obchodní praktiky.


DPA

Data Protection Authorities

The FTC has made itself America's de facto Data Protection Authority (DPA) through aggressive use of Section 5 of the FTC Act, which prohibits unfair or deceptive trade practices.

Použito v metodice