ETSI

Evropský institut pro telekomunikační standardy

Nezisková organizace, která zavádí telekomunikační standardy pro Evropu. Pokyny ETSI jsou dobrovolné a téměř vždy splňují normy vypracované mezinárodními orgány.

Použito v metodice