ETSI

Evropský institut pro telekomunikační standardy

Nezisková organizace, která zavádí telekomunikační standardy pro Evropu. Pokyny ETSI jsou dobrovolné a téměř vždy splňují normy vypracované mezinárodními orgány.


ETSI

European Telecommunications Standards Institute

ETSI is a non-profit organization that establishes telecommunications standards for Europe. ETSI guidelines are voluntary and almost always comply with standards produced by international bodies.

Použito v metodice