Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Nejvyšší orgán, který bude mít na starost, veškerou ochranu osobních údajů a spravovat jednotný program GDPR. Každý členský stát bude mít své zastoupení vedoucím dozorového úřadu a v čele bude evropský inspektor ochrany údajů.

Použito v metodice