FIRST

Fórum reakce a bezpečnostních týmů

FIRST je nejstarším fórem, cílem bylo vytvořit komunikační kanály mezi CSIRT, které mohou být použity ke sdílení osvědčených postupů a při výměně informací o útoku a koordinaci odpovědi.


FIRST

Forum of Incident Response and Security Teams

FIRST is the oldest forum to create communication channels between CSIRT that can be used to share best practices and exchange information on attack and coordinate response.

Použito v metodice