GDPR

Obecné nařízení o ochraně údajů

(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - směrnice, která vstoupí v platnost dne 25.5.2018. Přináší přísnější pravidla o ochraně osobních údajů. GDPR se bude týkat každého (společnosti, instituce, fyzické osoby, ...), který shromažďuje a pracuje s osobními údaji v rámci Evropy.


GDPR

General Data Protection Regulation

(General Regulation on Personal Data Protection) - a directive that will enter into force on 25 May 2018. It introduces stricter rules on the protection of personal data. The GDPR will concern everyone (companies, institutions, individuals, ...) who collect and work with personal data within Europe.

Použito v metodice