GDPR

Obecné nařízení o ochraně údajů

(Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - směrnice, která vstoupí v platnost dne 25.5.2018. Přináší přísnější pravidla o ochraně osobních údajů. GDPR se bude týkat každého (společnosti, instituce, fyzické osoby, ...), který shromažďuje a pracuje s osobními údaji v rámci Evropy.

Použito v metodice