Hlavní zařízení

Hlavní provozovna se rozumí: "pokud jde o správce se zařízeními ve více než jednom členském státě, místo jeho ústředního vedení v Unii, pokud rozhodnutí o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů nejsou přijata v jiné provozovně správce v Unii".

Použito v metodice