ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci

Nezávislá, nevládní mezinárodní organizace s členstvím v 162 národních normalizačních orgánech.


ISO

International Organization for Standardization

Is an independent, non-governmental international organization with a membership of 162 national standards bodies.

Použito v metodice