KPI

Klíčový ukazatel výkonnosti

Klíčový indikátor výkonu je měřitelná hodnota, která ukazuje, jak efektivně společnost dosahuje klíčových obchodních cílů. Organizace používají KPI na více úrovních, aby zhodnotili svůj úspěch při dosahování cílů.


KPI

Key performance indicator

A Key Performance Indicator is a measurable value that demonstrates how effectively a company is achieving key business objectives. Organizations use KPIs at multiple levels to evaluate their success at reaching targets.

Použito v metodice