MB

Správní rada

Správní rada je řídícím orgánem agentury. Má dohlíženou funkci s obecnou odpovědností za rozpočtové a plánovací záležitosti; jmenování výkonného ředitele, členů a předsedy odvolacího senátu a podávání zpráv o činnostech agentury ECHA institucím EU.

Použito v metodice