MB

Správní rada

Správní rada je řídícím orgánem agentury. Má dohlíženou funkci s obecnou odpovědností za rozpočtové a plánovací záležitosti; jmenování výkonného ředitele, členů a předsedy odvolacího senátu a podávání zpráv o činnostech agentury ECHA institucím EU.


MB

Management Board

The Management Board is the governing body of the Agency. It has a supervisory role with general responsibility for budgetary and planning matters; the appointment of the Executive Director, the members and the Chair of the Board of Appeal and the reporting of ECHA's activities to EU institutions. 

Použito v metodice