Nařízení

Závazný legislativní akt, který musí být v celé Unii uplatňován.


Regulation

A binding legislative act that must be applied in its entirety across the Union.

Použito v metodice