NLO

Národní styčný důstojník

ENISA zřídila síť národních styčných důstojníků (NLO). NLO slouží jako důležitý referenční bod ENISA pro členské státy v konkrétních otázkách. Agentura ENISA rovněž získá přístup do sítě národních kontaktů prostřednictvím jednotlivých NLO, čímž posílí činnost agentury v členských státech.

Použito v metodice