NLO

Národní styčný důstojník

ENISA zřídila síť národních styčných důstojníků (NLO). NLO slouží jako důležitý referenční bod ENISA pro členské státy v konkrétních otázkách. Agentura ENISA rovněž získá přístup do sítě národních kontaktů prostřednictvím jednotlivých NLO, čímž posílí činnost agentury v členských státech.


NLO

Národní styčný důstojník

ENISA has set up a network of National Liaison Officers (NLOs). NLOs serve as ENISA’s important point of reference into the Member States on specific issues. ENISA also gains access to a network of national contacts through individual NLOs, reinforcing the activity of the Agency in the Member States.

Použito v metodice