Posouzení dopadů na soukromí

Nástroj sloužící k identifikaci a snižování rizik soukromí subjektů analýzou zpracovávaných osobních údajů a zavedených zásad chránících data.


Privacy Impact Assessment

A tool used to identify and reduce the privacy risks of entities by analysing the personal data that are processed and the policies in place to protect the data.

Použito v metodice