Právní důvody zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů je vždy nutné, aby vše bylo podloženo právními důvody. Jestliže, by správce nedisponoval řádným právním důvodem, dalo by se hovořit o nezákonném zacházení s osobními údaji a musel by data zlikvidovat.


Legal reasons for the processing of personal data

When processing personal data, it is always necessary to base it on legal grounds. If the administrator did not have a proper legal reason, it would be possible to talk about the illegal handling of personal data and he would have to liquidate the data.

Použito v metodice