Právní důvody zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů je vždy nutné, aby vše bylo podloženo právními důvody. Jestliže, by správce nedisponoval řádným právním důvodem, dalo by se hovořit o nezákonném zacházení s osobními údaji a musel by data zlikvidovat.

Použito v metodice