Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů. viz článek 18 "Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.


Right to limit processing

The data subject has the right for the controller to restrict the processing of personal data. see Article 18 "Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council.

Použito v metodice