Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů. viz článek 18 "Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.

Použito v metodice