Právo podat stížnost

Kdokoliv se domnívá, že není řádně zacházeno s jeho osobními údaji podle nařízení GDPR, má právo se odvolat u dozorového úřadu - Úřad na ochranu osobních údajů.

Použito v metodice