PSG

Stálá skupina zúčastněných stran

Poradní orgán agentury ENISA, Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací. Stálá skupina zúčastněných stran (PSG) se skládá z 30 odborníků na vysoké úrovni, především z Evropy.


PSG

Permanent Stakeholders Group

Permanent Stakeholder Group is not a company but an advisory body within ENISA, the European Network and Information Security Agency. The Permanent Stakeholders Group (PSG) is composed of 30 high-level experts mainly from Europe.

Použito v metodice