PSG

Stálá skupina zúčastněných stran

Poradní orgán agentury ENISA, Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací. Stálá skupina zúčastněných stran (PSG) se skládá z 30 odborníků na vysoké úrovni, především z Evropy.

Použito v metodice