Směrnice

Legislativní akt, který stanoví cíl, který musí všechny země EU dosáhnout prostřednictvím svých vnitrostátních právních předpisů.


Directive

A legislative act that sets out a goal that all EU countries must achieve through their own national laws.

Použito v metodice