Směrnice

Legislativní akt, který stanoví cíl, který musí všechny země EU dosáhnout prostřednictvím svých vnitrostátních právních předpisů.

Použito v metodice