Správní pokuta

Každý dozorový úřad zajistí, aby ukládání správních pokut bylo v souladu v každém jednotlivém případě účinné, přiměřené a odrazující. Za porušení ustanovení lze udělit správní pokuty až do výše 10 000 000 EUR, (nebo až do 2% celkového ročního celosvětového obratu, jde-li o podnik) nebo do výše 20 000 000 EUR (nebo až do 4% celkového ročního celosvětového obratu, jde-li o podnik).

Použito v metodice