Správní pokuta

Každý dozorový úřad zajistí, aby ukládání správních pokut bylo v souladu v každém jednotlivém případě účinné, přiměřené a odrazující. Za porušení ustanovení lze udělit správní pokuty až do výše 10 000 000 EUR, (nebo až do 2% celkového ročního celosvětového obratu, jde-li o podnik) nebo do výše 20 000 000 EUR (nebo až do 4% celkového ročního celosvětového obratu, jde-li o podnik).


Administrative fine

Each supervisory authority shall ensure that the imposition of administrative fines is effective, proportionate and dissuasive in each individual case. Administrative penalties of up to € 10,000,000 (or up to 2% of the total worldwide annual turnover in the case of an enterprise) or up to € 20,000,000 (or up to 4% of the total worldwide annual turnover, if it is an enterprise).

Použito v metodice