Štít soukromí

Ochrana soukromí Shield Framework byla navržena americkým ministerstvem obchodu a Evropskou komisí a švýcarskou správou, aby poskytovaly společnosti na obou stranách Atlantiku mechanismus pro splnění požadavků na ochranu údajů při přenosu osobních údajů.


Privacy Shield

Privacy Shield Frameworks were designed by the U.S. Department of Commerce, and the European Commission and Swiss Administration, respectively, to provide companies on both sides of the Atlantic with a mechanism to comply with data protection requirements when transferring personal data

Použito v metodice