Úřad pro ochranu údajů

Vnitrostátní orgány pověřené ochranou údajů a soukromí, jakož i sledováním a prosazováním předpisů o ochraně údajů v Unii.


Data Protection Authority

National authorities tasked with the protection of data and privacy as well as monitoring and enforcement of the data protection regulations within the Union

Použito v metodice