Úřad pro ochranu údajů

Vnitrostátní orgány pověřené ochranou údajů a soukromí, jakož i sledováním a prosazováním předpisů o ochraně údajů v Unii.

Použito v metodice