WS

Pracovní tok

Definice pracovního proudu: každá oblast činnosti, do které může být podnikání rozděleno. Význam, výslovnost, překlady a příklady.

Použito v metodice