WS

Pracovní tok

Definice pracovního proudu: každá oblast činnosti, do které může být podnikání rozděleno. Význam, výslovnost, překlady a příklady.


WS

Work Stream

Workstream definition: any one of the areas of activity into which a company's business may be divided | Meaning, pronunciation, translations and examples.

Použito v metodice