Zpracování osobních údajů

Je operace, kdy správce nebo zpracovatel systematicky pracuje s osobními údaji a to automatizovaně nebo jinými prostředky. 


Processing of personal data

Is an operation where an administrator or processor systematically processes personal data by automated or other means. 

Použito v metodice