Datový objekt

Service Lifecycle Data Object

Datový objekt je oblast úložiště, která obsahuje hodnotu nebo skupinu hodnot. Každá hodnota je přístupná pomocí jejího identifikátoru nebo složitějšího výrazu, který se vztahuje k objektu. Navíc každý objekt má jedinečný datový typ.


Data Object

Service Lifecycle Data Object

A data object is a region of storage that contains a value or group of values. Each value can be accessed using its identifier or a more complex expression that refers to the object. In addition, each object has a unique data type.

Použito v metodice