Model datového objektu páteřního modelu služby

Klíčové datové objekty, které anotují aspekt modelu služby v koncepčním, logickém nebo fyzickém stavu. Tyto datové objekty a jejich vztahy tvoří servisní modelovou páteř, která poskytuje holistický pohled na službu.

Použito v metodice