Model datového objektu páteřního modelu služby

Klíčové datové objekty, které anotují aspekt modelu služby v koncepčním, logickém nebo fyzickém stavu. Tyto datové objekty a jejich vztahy tvoří servisní modelovou páteř, která poskytuje holistický pohled na službu.


Service Model Backbone Data Object

Key data objects that annotate an aspect of the service model in its conceptual, logical, or physical state. These data objects and their relationships form the Service Model Backbone which provides a holistic view of a service.

Použito v metodice