Atribut nadšení

Prostředky analýzy požadavků zákazníků. Atributy vzrušení nejsou očekávány (potenciálními) zákazníky. Stávající atributy vzrušení mohou vést k nepřiměřené spokojenosti. Atributy výkonu jsou výslovně požadovány zákazníky a mají přímý dopad na spokojenost či nespokojenost.


Excitement attribute

A Means of Analyzing Customer Desires. Excitement attributes are not expected by (potential) customers. Existing excitement attributes can lead to disproportionate satisfaction. Performance attributes are explicitely requested by customers and have direct impact on satisfaction or dissatisfaction.

Použito v metodice