Servisní hodiny

Dohodnuté časové období, kdy by měla být k dispozici konkrétní služba IT. Například "od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 s výjimkou státních svátků". Servisní hodiny by měly být definovány v dohodě o úrovni služeb.


Service hours

An agreed time period when a particular IT service should be available. For example, ‘Monday–Friday 08:00 to 17:00 except public holidays’. Service hours should be defined in a service level agreement.

Použito v metodice