Správce procesů

Úloha zodpovědná za provozní řízení procesu. Odpovědnost vedoucího procesu zahrnuje plánování a koordinaci všech činností, které jsou nezbytné k provádění, sledování a podávání zpráv o tomto procesu.

Pro jeden proces může být několik procesních manažerů - například správci regionální změny nebo správci kontinuity IT služeb pro každé datové centrum. Role manažera procesu je často přiřazena osobě, která vykonává roli vlastníka procesu, ale obě role mohou být ve větších organizacích odděleny.


Process manager

A role responsible for the operational management of a process. The process manager’s responsibilities include planning and coordination of all activities required to carry out, monitor and report on the process.

There may be several process managers for one process – for example, regional change managers or IT service continuity managers for each data centre. The process manager role is often assigned to the person who carries out the process owner role, but the two roles may be separate in larger organizations.

Použito v metodice