Rozhodovací konference

Technika, při níž manažeři uvažují a diskutují v facilitované dílně relativní váhy, které se vztahují k strategickým cílům organizace. Kritéria, která mají být použita k posouzení strategického přínosu v každém případě, a skóre přidělené jednotlivým iniciativám.

Tímto způsobem orgán správy portfolia přijme kolektivní rozhodnutí o složení portfolia. Bylo zjištěno, že je velmi efektivní, pokud jde o optimalizaci návratnosti portfolia, a také má za následek větší závazek vůči portfoliu ak procesům správy portfolia.

Použito v metodice