Kano Model

Pojmenovaný podle společnosti Noriaki Kano, japonský profesor Kano Model se používá k mapování toho, co oceňuje zákazník tím, že klasifikuje atributy produktu do základních, výkonných a vzrušujících kategorií. Lze jej použít k určení minimálně životaschopného produktu, který zákazník pocítí, že splňuje jeho základní požadavky.


Kano Model

Named after Noriaki Kano, a Japanese professor Kano Model is used to map what is valued by the customer by classifying the product attributes into basic, performance, and excitement categories. It can be used to determine the minimally viable product that a customer will feel satisfies his or her basic requirements.

Použito v metodice