Kano Model

Pojmenovaný podle společnosti Noriaki Kano, japonský profesor Kano Model se používá k mapování toho, co oceňuje zákazník tím, že klasifikuje atributy produktu do základních, výkonných a vzrušujících kategorií. Lze jej použít k určení minimálně životaschopného produktu, který zákazník pocítí, že splňuje jeho základní požadavky.

Použito v metodice