Probíhající práce

Odkazuje na práci, která byla provedena, ale dosud nebyla dokončena. Pokud jsou velké segmenty projektu WIP, mohou představovat několik problémů. Identifikace úzkých míst v projektu se stává obtížným, jestliže je několik úkolů současně WIP. Každý WIP vyžaduje kapitál a nepřispívá k návratnosti investic, dokud se nestane dokončeným použitelným produktem. Kanbanové desky jsou účinné při stanovování limitů na WIP.


Work In Progress

Refers to work that has been undertaken but not yet completed. If large segments of the project are WIP, it can pose several problems. Identifying bottlenecks in the project becomes difficult when several tasks are WIP at the same time. Each WIP requires capital and does not contribute to ROI until it becomes a completed, usable product. Kanban boards are effective in placing limits on WIP.

Použito v metodice