Provádění reaktivních opatření

Orgány a osoby podle § 3 písm. c) až f) ZKB musí provést reaktivní opatření, které jim ukládá NÚKIB na základě informací o probíhajícím bezpečnostním incidentu, k řešení takového incidentu anebo k zabezpečení informačních systémů nebo sítí a služeb před kybernet ickým bezpečnostním incidentem. Reaktivní opatření je vydáváno ve formě rozhodnutí nebo ve formě opatření obecné povahy.
Orgány a osoby podle § 3 písm. a) a b) ZKB jsou povinny provádět reaktivní opatření pouze za stavu kybernetického nebezpečí nebo nouzového stavu, vyhlášeného na základě § 21 odst. 6 ZKB.

Použito v metodice