TISAX

Na základech mezinárodní normy ISO 27001, která byla přizpůsobena požadavkům automobilového průmyslu vznikl standard TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) Za jeho vývojem stojí německá asociace automobilového průmyslu VDA (Verband der Automobilindustrie). Ta stanovila hodnotící kritéria a certifikační pravidla ve spolupráci se sdružením evropského automobilového průmyslu: European Network Exchange (ENX).

  TISAX

  TISAX, standard v automobilovém odvětví

  Trusted Information Security Assessment Exchange

  Automotive standard

  Jde o jednotný a všemi významými hráči doporučený standard pro hodnocení (assessment) informační bezpečnosti v automobilovém průmyslu. Defacto jde o upravený standard ISO 27001. Ale protože každá organizace k této normě přistupovala různým způsobem, TISAX definuje nejlepší praxi a stanovuje jednotná pravidla pro bezpečnost.

  TISAX<sup class='sup'>®</sup> assessments

  Reputace

  TAYLLORCOX klienti absolvují při zahájení projektu TISAX nejprve certifikaci ISO 27001. Dále osvědčení o implementaci TISAX standardu. Samotné získání certifikace může trvat řádově několik měsíců. Takže potvrzením o implementaci dáváte najevo vašim partnerům a klientům, že jste s nimi na "stejné lodi"

  automotive manufacturers

  Bezpečnost

  Posílíte informační bezpečnost u zaměstnanců. Zaměstnanci a dodavatelé představují v informační bezpečnosti často ten nejslabší článek. Jejich každodení rozhodování a plnění úkolů má významný dopad na celkové bezpečnosti. Školení a závazek vůči certifikované organizaci významně posílí bezpečností kulturu napříč organizací.

  TISAX training (kurzy, školení)

  Ochrana aktiv

  Chraňte svá nejcenější aktivat proti neoprávněnému přístupu a zneužití. V dnešní dynamické digitální době je nutné myslet nejenom na informace o vašich klientech, ale je třeba chránit řadu dalších byznys informací, know-how a v neposlední řadě i majetek. Díky TISAX vaše společnost bude silnější, důvěryhodnější a bezpečnější.

  Ochrana aktiv

  ISO 27001

  Information Security Management System (ISMS) dle ISO 27001 je základní stavební kámen TISAX. Stejně tak i certifikace VDA Information Security Assessment. Nejsnažší cesta k TISAX je tedy ISO 27001 certifikace, která vám i zlepšuje hodnotící kritéria a následně rozšíření o TISAX practices.

  ISO 27001

  Efektivita

  Zjednodušený proces výběru dodavatelů. Velcí výrobci z automotiv jednoduše preferují a vybírají své dodavatele a partnery v rámci certifikované sítě TISAX. Jde tak o pomyslnou vstupenku do extraligy. Firmy certifikované na TISAX těží z mnoha výhod, jako je jednotná pravidla pro bezpečnost, což nejenom zefektivňuje dodávky, ale také snižuje náklady na harmonizaci bezpečnosti jako takové.

  ENX

  Chcete získat dárek k narozeninám?