TISAX | VDA | FAQ

Snadněji a rychleji zavedete systém řízení informační bezpečnosti (ISMS) lde ISO 27001. Získáte přístup do uzavřeného bezpečnostního ekosystému dodavatelů a odběratelů. Získáte konkurenční výhodu a zvýšíte důvěryhodnost své organizace. Ušetříte náklady na bezpečnostní požadavky (1 standard pro celé odvětví automotive).

Audit se skládá z hodnotícího dotazníku VDA Information Security Assessment (ISA), který byl vytvořen a je aktualizován výborem pro bezpečnost informací (VDA Information Security Committee).

Pokud chcete zkusit projít dotazník, doporučujeme absolvovat nejdříve kurz TISAX Foundation, nebo využít služeb TISAX auditu. Aktuální verzi VDA dokumentaci stahujte zde.

Při registraci potřebuje pouze následující informace: Jméno organizace, hlavní kontakt, adresu. Pro samotný audit uveďte: Název oboru, předmět auditu (co budeme certifikovat), rozsahu auditu (pokud víte) a fakturační údaje.

Pokud jste úspěšně absolvovali audit / assessment, první 2 zprávy (A + B) budou zveřejněné do 14 dní.

Chcete získat dárek k narozeninám?