ČR má 2 prvenství v certifikaci eIDAS

V ČR máme první hmatatelné výsledky implementace nařízení eIDAS. A to v podobě úspěšného auditu a vydání první certifikace eIDAS na území ČR. 

Kdo získal prémiový status kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru? Vůbec první certifikovaný subjekt je poskytovatel kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy s příznačným názvem První Certifikační auditora a.s.

První certifikační autorita a.s. nezahálela a nenechala nic na poslední chvíli. Naopak je první organizací v ČR, která eIDAS aktivně řešila. Přípravné práce jsme zahájili v srpnu 2016. Ministerstvo Vnitra v říjnu 2016 vydalo klíčový dokument DKP, díky kterému jsme mohli spustit certifikační proces.

Certifikační orgán TAYLLORCOX je tak vůbec první akreditovaný Subjekt posuzování shody, který má v portfoliu klienta s úspěšnou certifikací.

Historicky první eIDAS v ČR

Protože jde o vůbec první certifikační audit na území ČR, bylo nutné postupovat podle nově vytvořených akreditačních pravidel pod dozorem ČIA (Český Institut pro Akreditaci) i v rámci witness auditu.

Účelem Witness auditu je přezkoumání certifikačních postupů, kompetence a kvalifikace subjektu pro posuzování shody, tedy TAYLLORCOX. Pochopitelně principy a požadavky přezkoumávání každého úkonu tento proces výrazně ztížil. Absolvováním Witnesu se tak defacto vytváří standard a procedurální systém pro další certifikace. Nicméně jeho úspěšné absolvování je ten nejlepší způsob, jakým může 1.CA svým klientům a partnerům prokázat shodu s eIDAS.

Ledy jsou prolomeny

Subjekt pro posuzování shody, spol. TAYLLORCOX úspěšně zakončil vůbec první eIDAS certifikaci v ČR. Tento krok je známkou, že máme plně kompetentní tým pro certifikaci eIDAS. Aktuálně řešíme další klienty nejenom v ČR, ale např. i zahraniční ministerstva a certifikační autority na území Francie, Slovenska, Slovinska a Chorvatska. Komentuje ředitel certifikačního orgánu, Ing. Radek Nedvěd.

Registrace do veřejných seznamů

První certifikační autorita a.s. nyní získá zápis na příslušný důvěryhodný seznam (tzv. EUTL). Od tohoto okamžiku může využívat EU značku důvěry. Záznamy budou zveřejňovány také odborném portálu http://www.eidas.cz

Na tuzemském trhu zbývají další 2 poskytovatelé kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy, kteří působí podle původní Směrnice 99/93/ES, resp. starého zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Jde o státní podnik Česká Pošta (Postisgnum) a soukromý subjekt eIDentity. Přechodné období, do kterého je nutné získat evropskou značku eIDAS končí 1. 7. 2017

Chcete získat dárek k narozeninám?