eIDAS na Ministerstvu Obrany

Další certifikace z rukou akreditovaného subjektu pro posuzování shody s eIDAS TAYLLORCOX míří tentokrát na Ministerstvo obrany. 

Čas do platnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (Nařízení eIDAS) se krátí. Všichni chtějí audit na poslední chvíli. Auditoři TAYLLORCOX mají hodně napilno.

Nařízení je aplikovatelné a platné od 1. července 2016 s tím, že jednotlivá ustanovení budou, s ohledem na nutnost předložení souvisejících prováděcích aktů a na potřebu přizpůsobení členských států, nabývat účinnosti postupně až do roku 2018.

To se týká zejména kvalifikovaných certifikátů, které jsou určeny pro komunikaci občanů s orgány veřejné moci, současně se využívají také pro komerční účely.

Tento právní předpis umožňuje mimo jiné přeshraniční uznávání a interoperabilitu bezpečných systémů elektronické identifikace a autentizace. Dále zásadně změní fungování elektronické veřejné správy v České republice.

Poptávka po auditech eIDAS je enormní

Jen v ČR jsme úspěšně certifikovali všechny 3 poskytovatele. Kvalifikované certifikáty vydávané I.CA, eIdentity a Postsignum (Česká pošta) tak splňují veškeré požadavky dané zákonem č. 297/2016 Sb. a nařízením EU č. 910/2014 (eIDAS). To, že jsme byli včas připraveni provést audit - posouzení shody s nařízením eIDAS svědčí i fakt, že jde o jedny z prvních certifikací v celé EU. 

S eIDAS máme úspěch nejenom díky zavedené značce, ale velkou roli hraje fakt, že ne každá země má svůj tuzemský kvalifikovaný a zároveň akreditovaný subjekt pro posuzování shody.

Vedoucí auditoři TAYLLORCOX mimo audity tráví čas v letadlech, či na dálnicích, aby se dostali ke klientům z dalších zemí, jako je Bulharsko, Polsko a dalších okolních států EU, pro které je splnění shody s eIDAS v termínu klíčové.

eIDAS na Ministerstvu Obrany i Administrativy, Slovinsko

Slovinská pobočka subjektu posuzování shody, certifikační orgán TAYLLORCOX úspěšně dokončil audit služby SIMoD, která slouží k vydávání el. podpisů a pečetí a jejímž provozovatelem je Ministerstvo Obrany Slovinska. V procesu auditu zajištění shody jsou i organizace ze zemí jako je Bulharsko, Polsko a další okolní státy EU.

TAYLLORCOX také převzal odborný dohled nad tuzemskou platformou eIDAS.cz a na mezinárodní úrovni eidaslab.com, do které bude postupně přispívat odborná skupina kvalifikovaných expertů, konzultantů a právníků. Připravuje přehlednější registr kvalifikovaných poskytovatelů, akademii eIDAS a další. 

Do tohoto portálu již přispělo Ministerstvo vnitra, ČIA a hlavně se aktivně zapojují certifikované subjekty, další hráči na poli IT, nebo i odborníci, jako např. Jiří Průša (CZ.NIC), pro které je služba eIDAS potřebným doplňkem.

Chcete získat dárek k narozeninám?