ISO 45001 a Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Dnes je světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vzpomínka na ty, kteří zahynuli nebo byli zraněni při výkonu práce. Každý rok zemře při práci díky nějaké chybě přibližně 6 tisíc lidí.

Bezpečnosti a ochrana zdraví při práci

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyhlásila Mezinárodní organizace práce jako vzpomínku na ty, kteří zahynuli nebo byli zraněni při výkonu práce. Každý rok zemře při práci díky nějaké chybě přibližně 6 tisíc lidí.

Věděli jste, že každý den zemře více než 7 600 osob na pracovní úrazy, nebo je dostihne smrtelná nemoc v důsledku jejich povolání? Každý rok je to více, než 2,78 milionu.

Břemeno pracovních úrazů a nemocí z povolání je významné jak pro zaměstnavatele, tak pro ekonomiku jako takovou. V důsledku těchto negativních událostí, nejenom smrtelných úrazů se musí společnost vypořádat s následky ztrát např. formou předčasného odchodu do důchodu, nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti, zvyšující se pojistné atd..

V boji proti tomuto globálnímu problému vznikl nový standard revizí známého OHSAS 18001 (certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP). Stojí za ním globální organizace ISO a její označení nese ISO 45001 - systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

ISO 45001 - standard pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Norma definuje požadavky, které organizacím pomáhají eliminovat rizika a snížit celkovou zátěž formou metodických doporučení pro zlepšení bezpečnosti zaměstnanců, snížení rizik na pracovišti a vytvoření lepších, bezpečnějších pracovních podmínek po celém světě.

ISO standard vyvinula komise odborníků na ochranu zdraví a bezpečnost při práci. Řídí se dalšími přístupy k systému obecných systémů řízení, jako jsou ISO 14001 a ISO 9001.

Jaké přínosy vám zajistí školení osob a certifikace společnosti dle ISO 45001?

  • Omezíte rizika a náklady spojené s bezpečnostními problémy na pracovišti
  • Budete mít vyřený problém s naplňováním právních a jiných požadavků v oblasti BOZP
  • Zlepšíte povědomí zaměstnanců o ochraně vlastního zdraví a jejich spolupráci při zajišťování BOZP
  • Získáte nastavený systém řízení procesů ve společnosti, dle vysokých standardů BOZP včetně neustálého zlepšování
  • Posílíte spolupráci mezi zainteresovanými stranami při prevenci vzniku havárií a zvýšíte ochranu zdraví svých pracovníků
  • Stane se z vás lepší společnost, která má ve svých prioritách jak bezpečnosti práce, ochraně životního prostředí, zajištění kvality, tak i ekonomickým hlediskům
Certifikační autorita TAYLLORCOX radí, jak využít ISO 45001, OHSAS 18001 pro zaměstnance a získat certifikaci
ISO 45001 >

Chcete získat dárek k narozeninám?