Synergie ArchiMate s BPMN + software zdarma

Proč by měl architekt a analytik využívat ArchiMate s BPMN standardem pro rozšířené modelování procesů? Navíc tip na bezplatné nástroje!

BPMN diagramy

ArchiMate a BPMN jsou dva velice populární modelovací jazky, které se vzájemně doplňují. Defacto jde o 2 strany jedné mince. ArchiMate vám ukáže jak správně modelovat strategické cíle a plány na podnikovou enterprise architekturu a BPMN vám pomůže tvořit konkrétní schémata.

Integrací obou jazyků dokážete např. rozšiřovat organizaci o nové role, divize, restrukturalizovat procesy, definovat obchodní (výrobní, provozní) cyklus, automatizovat postupy a odstraňovat byrokratické smyčky. 

V kurzech BPMN Váš naučíme modelování architektury dle standardu ArchiMate prakticky realizovat od návrhu po design a implementaci podnikových procesů. Absolventi jsou nadšení, jak hladce to s kombinací BPMN a ArchiMate jde.

Naše BPMN školení nabízí vysoce praktický a zcela jiný rozměr znalostí, než je "šedá teorie". Na Ilustrativních příkladech a manažerských best practice si osvojíte vše pro práci byznys analytika, nebo enteprise architekta.

BPMN™ kurzy a certifikace


Popularita BPMN od roku 2014 rapidně roste a dnes jde o dominantní standard modelování procesů. Abychom více pochopili, co BPMN ve skutečnosti je, pojďme se podívat na to, co není. 
bpnm notation


Dle autorů “Real Life BPMN” je BPMN navrženo tak, aby definovalo procesy, nikoliv

  • Data
  • Business rules
  • Process / IT landscapes
  • Organizational structures

BPMN je standard, který metodicky určuje, jak přesně mají být procesy definovány a nastaveny. Defacto jde o manažersky vyspělý flowchart procesů.  Obsahuje grafické notace, které usnadňují modelování a umožňují jej konkretizovat do sebemenších detailů. Jde o naprosto unikátní metodiku, která u jiných není dostupná, či snadno pochopitelná tak, jako je tomu v případě BPMN.

Standardizace modelování procesů pomáhá zpřehlednit celý životní cyklus procesů napříč organizací. Pokud přepnete na BPMN, získáte řadu výhod, které plynnou z možností detailních informací na úrovni procesů. 

Struktura bude přehlednější a jasnější, díky tomu, že se dokážete držet stejné sady symbolů a diagramů. Díky tomu bude srozumitelná pro celou organizaci včetně managementu. To vám pomůže jednodušeji a srozumitelněji obhájit jakékoliv procesní změny (restrukturalizace, rozšíření, zjednodušení atd..) Modelování business procesů se stane přímočarejší.

To, že všichni zainteresovaní nebudou znát BPMN přitom vůbec nevadí. Metodika vždy na konci uvádí i legendu, která vysvětluje použité symboly.


BPMN Examples

Jaké máme doporučení pro architekty a analytiky?

BPMN není rozhodně o tom, abyste si nyní sedli ke stolu a vytvořili BPMN engine (spustilený proces s vymodelovanou strukturou procesů). Začněte po malých krůčcích, resp. metodikou quick win. Tedy rychlých, jasně měřitelných výstupů.

Standardizujte do BPMN aktuální procesy

Začněte si postupně budovat flowchart tak, jak nyní fungujete. Následná optimalizace bude mnohem jednodužší. Jde sice o trochu práce na začátku, ale všichni, kdo jej podstoupili vám potvrdí, že je to krok správným směrem.

Kolik BPMN modelů a schémat potřebujete?

V TAYLLORCOX využíváme průměrně do 20% dostupných schémat a symbolů. Držíme se Paretova pravidla a u malých projektů není na složité popisování čas. Naši akreditovaní trenéři doporučují omezit se v BPMN na nejdůležitější sadu symbolů. Vyhnete se tak složitosti a strmé křivce učení se.. Není nutné, resp. snad ani možné, používat pro vaše schémata a diagramy všechny existující symboly. 

Vytvořte si vždy nezbytné minimum, abyste udrželi efektivní komunikaci všem zainteresovaným stranám. Pojistíte si tím jasnou definici procesů a bezchybnou prezentaci k managementu.

V poslední verzi BPMN 2 nikdy nebudete mít potíže s nalezením vhodné notace

Nejnovější verze BPMN 2 obsahuje více jako 100 různých symbolů. Můžete tak hezky odlišit zobrazování jednotlicýh typů událostí. A graficky oddělit jednotlivé procesní toky.


BPMN Software

Bezplatné nástroje pro modelování BPMN (tipy)

Každý kurz padne otázka na BPMN free modelling tools. Od doby, co vzniklo BPMN je tu celá škála užitečných nástrojů, které podporují BPMN. Stále více se prosazují i cloudové nástroje, které jsou mnohem silnější v modelování a efektivnější pro práci.

Adonis

Tento oblíbený nástroj nedávno prošel velkou aktualizací. Nyní je k dispozici zdarma a v cloudu. Stále nabízí modelování BPMN a mnoho dalších typů modelů. Dokonce je rozšířený o grafické analýzy.

BeePMN

Další cloudový nástroj. Nyní ve spojení s Cardanite. Umožňuje vytvářet diagramy BPMN, spolupracovat s ostatními. Pro rychlé modelování ideální věc.

BPMN.io

Velice zajímavý nástroj. A to hned z několika důvodů. Umožňuje okamžitě začít s modelováním bez registrace. Vytvářet nejen diagramy BPMN, ale také podporuje další standardy OMG, jako je DMN (decision modeling) a CMMN (case management).

ARIS Express

Tato aplikace umožňuje vytvářet různé typy modelů (BPMN, EPC atd..) Diagramy BPMN však nelze exportovat pomocí mechanismu BPMN Diagram Interchange založeném na XML.

Bizagi Modeler

Je velice populární mezi procesně založenými manažery. Zaměřuje se na vytváření diagramů BPMN, které lze následně automatizovat na platformě Bizagi BPM. Nabízí také simulaci procesů.

Elements.cloud

Je cloudové řešení, není to úplně nástroj BPMN, protože používá UPN (Universal Process Notation). Na druhou stranu umožňuje přehledně dokumentovat vaše procesy.

Yaoqiang BPMN Editor

Velmi pěkný nástroj, který vám umožní dokumentovat procesy v notaci BPMN a sdílet diagramy s ostatními prostřednictvím BPMN DI XML.

MID Innovator for Business Analysts (Personal Edition)

Jeden z mála nástrojů, které jsou k dispozici stále samostatně. Umožňuje dokumentovat procesy v BPMN a poskytuje několik dalších typů modelování.


Tohle není výčet všech nástrojů. Nicméně mezi našimi klienty, ale i absolventy jsou nejvíce rozšířené právě první 3 (zvýrazněné bold).

Chcete získat dárek k narozeninám?