ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Víte, že vyšla nová norma pro systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? Konkrétně ČSN ISO 45001:2018. Jaké dopady má tento standard na organizace, v souvislosti s legislativou?

V říjnu 2018 vyšla nová norma pro systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to ČSN ISO 45001:2018 -Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití, platná od 1.11.2018.

Norma nahrazuje:
ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN OHSAS 18002:2009

V této souvislosti si dovolujeme vás upozornit na právě probíhající 3 leté přechodové období, které bylo stanoveno do března 2021.

Datum konce platnosti akreditovaných certifikací podle ČSN OHSAS 18001:2008 (resp. OHSAS 18001:2007) vydaných během přechodového období musí korespondovat s jeho koncem (12. března 2021).

Certifikační orgán TAYLLORCOX bude uplatňovat následující postup:

  • 18 měsíců po vydání normy ISO 45001 (tj. od října 2019) budou všechny akreditované certifikace prováděny výhradně dle ISO 45001
  • Stávající certifikace dle ČSN OHSAS 18001:2008 pozbydou platnosti po ukončení 3 letého přechodného období

Pro jakoukoli organizaci bude stupeň změny nezbytných opatření záviset na zralosti a účinnosti stávajícího systému řízení, organizační struktuře a postupech, doporučuje se proto včas posoudit rozsah změn s cílem identifikovat reálné zdroje a časové souvislosti.

Organizacím, které používají OHSAS 18001:2007 doporučujeme
  • Pořídit si normu ISO 45001
  • Identifikovat rozdíly v oblasti OHSMS, které je třeba vypořádat, aby byly splněny nové požadavky
  • Vytvořit si implementační plán
  • Zajistit, aby byly splněny veškeré nové potřeby týkající se kompetencí, a vytvářet povědomí mezi všemi stranami, které mají dopad na efektivnost OHSMS
  • Aktualizovat stávající OHSMS tak, aby splňoval nové požadavky a umožňoval ověření své efektivnosti.
  • V případě potřeby spolupracovat s příslušným certifikačním orgánem na opatřeních

Certifikační orgán TAYLLORCOX bude po dohodě s klientem upřednostňovat přechod na novou normu v rámci plánovaného dozorového auditu případně recertifikace.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte, prosím, kontaktovat, rádi vám sdělíme další podrobnosti. Zároveň bychom vás rádi touto cestou pozvali na odborné školné k tomuto tématu, kde také bude prostor pro další dotazy.

Kurz ISO 45001:2018 >

Chcete získat dárek k narozeninám?