TOGAF a ArchiMate v praxi plnění požadavků Odboru hlavního architekta Ministerstva vnitra

Od roku 2019 bude ještě větší tlak na vytvoření a dlouhodobé udržování architektury úřadů. Seznamte se s klíčovými dokumenty a přijďte na workshop, kde Vám vysvětlíme všechny souvislosti a naučíme, jak získat potřebné finance a implementovat opatření.

Agenda odboru Hlavního architekta eGovernmentu

Odbor hlavního architekta (OHA) na Ministerstvu vnitra předpokládá podle zahraničních zkušeností, že za 3 roky od účinnosti usnesení vlády č. 889/2015, resp. po účinnosti novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, zakotvující posuzování ze strany OHA, tj. k 1. 1. 2019, již budou mít všechny klíčové organizace veřejné správy vytvořenu a udržovanou architekturu úřadu, takže připravovat žádosti o stanovisko OHA budou dostatečně předem, na základě úplných architektonických informací a s využitím dostupných vlastních architektonických dovedností.

Co ukládá povinnost řídit se architektonickými dokumenty OHA, jako jsou vzory, cíle, principy a metodiky, při budování architektury ve státní správě?

Posuzování ze strany OHA je prováděno na základě usnesení vlády 889 z 2. listopadu 2015 a na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Je posuzována především shoda architektury projektu s architekturou eGovernmentu. 

Aby měl OHA při posuzování shody otevřená, veřejná kritéria, ve shodě s přijatou mezinárodní metodikou TOGAF stanovil a v metodickém pokynu k formuláři publikoval tzv. architektonické principy a architektonické vzory řešení.

Architektonické principy a vzory jsou sestaveny tak, aby podle nich vytvořené architektury úřadů naplňovaly cíle Strategie rozvoje ICT služeb a dalších platných strategických dokumentů.

Proč eGovernment Workshop a ToolKit?

Na workshopu si vysvětlíme, jak vyplnit oficiální Formuláře Odboru Hlavního Architekta, jak pracovat s předaným Toolkitem a zejména klademe důraz na vysvětlení tvorby modelů architektury.


Nemyslíme si, že vše zvládnete bez úvodních znalostí, proto před absolvováním Workshopu je zapotřebí si představit architektonický framework TOGAF a modelovací jazyk ArchiMate, který budete potřebovat pro tvorbu modelů. Proto nabízíme unikátní 2. denní workshop:

  • Den Seznámení s metodikou TOGAF a ArchiMate
  • Den Workshop práce s eGovernment OHA Toolkitem

1krok

Nevymýšlejte vymyšlené.

Garantujeme profesionální kvalitu.

Vytvořili a otestovali jsme pro Vás ty nejdůležitější materiály, které prakticky využijete při popisu architektury informačního systému ISVS na úřadě.


Problematika eGovernmentu je rozsáhlá, vybrali jsme pro celkové pochopení klíčové oblasti a dokumenty do Toolkitu, který potřebujete mít a chápat význam jednotlivých jeho částí a způsob použití jednotlivých dokumentů v celkovém kontextu eGovernmentu.

Celá dokumentační základna dodržuje Architektonické principy a vzory, aby podle nich architektury úřadů naplňovaly cíle Strategie rozvoje ICT služeb a dalších platných strategických dokumentů.

Struktura TOOLKITU materiálů eGOV

• Komplexní sada "ready to use šablon", vychází z oficiálních materiálů OHA
• Srozumitelně předvyplněné a samozřejmě plně přizpůsobitelné všem úřadům
• Ušetříte nejenom čas, ale dosáhnete výrazné finanční úspory za externí konzultace

Neslibujeme, že se Vám podaří vyplnit žádost na místě. Nepodaří. Ale uděláme všechno proto, aby Vám každému bylo z formuláře úplně všechno jasné, abyste měli rozmyšleno, na co a koho se v úřadu potřebujete ještě zeptat, jaké údaje budete vyplňovat do které tabulky, až je získáte, a jak z katalogů v žádosti vytvoříte také požadované diagramy.

V průběhu tréninku Vám rádi poradíme i v ostatních otázkách, týkajících se postupného zavedení architektury do Vašeho úřadu. Budete mít každý dostatek prostoru se nás ptát a diskutovat mezi sebou.

eGovernment workshop + TOOLKIT navazuje na dobře zpracované dokumenty a metodické postupy OHA, vysvětluje souvislosti a poskytuje nezbytné informace a zvyšuje kompetence pro zvládnutí popisu architektury úřadu. Jsme s OHA ztotožněni, že myšlenkou tzv. eGovernmentu je správa věcí veřejných za využití moderních elektronických nástrojů, díky kterým bude veřejná správa k občanům přátelštější, dostupnější, efektivnější, rychlejší a levnější, což je jistě naším společným zájmem.

A jak by měla vypadat ideální čtveřice, která by z úřadu na workshop měla dorazit?
  • Manažer ICT
  • Architekt kybernetické bezpečnosti
  • Osoba odpovědná za rozvoj ISVS dle informační koncepce
  • Klíčová osoba za agendu ISVS, která zná procesy, které ISVS řešíBudeme se těšit na spolupráci.

Přejít na Workshop a Toolkit >

Chcete získat dárek k narozeninám?