Co je DevOps

V názvu jsou zakotveny 2 pilíře: Development + IT Operations. DevOps představuje best practice, která vám pomohou v lepší komunikaci, spolupráci a integraci odborníků z IT Operation a Software Development.

  Co je DevOps

  Co je DevOps

  Metodika řízení IT, která optimalizuje spolupráci mezi odděleními software developmentu a IT operations

  Osvojte si best practice, jež vám pomůže zlepšit komunikaci a integraci týmů vývoje a provozu a tím zefektivnit fungování IT, což pozitivně ovlivní chod celé firmy.

  Základem každé efektivně fungující organizace je především to, jak dobře zde fungují provozní činnosti.

  A jejich efektivita je stále více závislá na perfektně fungujícím IT. Tzn. že efektivita je závislá na vývojářích, resp. software Developmentu. Právě v těchto situacích oceníte DevOps.

  DevOps je metodika vyvinutá DevOps Institute (DOI) a je určena jednotlivcům i organizacím. Díky těmto principům si osvojíte best practice určené pro řízení IT Operations + Software Development.

  Co je DevOps

  Proč DevOps

  Díky metodice DevOps zkátíte čas potřebný pro uvedení produktů a služeb na trh (time to market)

  Stejně jako ve většině dnešních firem, je nejspíš i v té vaší úspěch byznysových aktivit závislý na perfektně fungujícím IT. DevOps vám umožní řídit ho způsobem, jenž zvýší jeho spolehlivost a efektivitu a zlepší kvalitu jím dodávaných služeb.

  Naučí vás, jak zrychlit a optimalizovat vývoj softwaru i jeho nasazení a efektivně řešit požadavky ke spokojenosti zákazníků. Nabídne vám postupy pro řešení typických problémových situací, které nastávají v každodenním provozu IT.

  DevOps je koncept využívající principy AgileScrum a Lean, který shrnuje praxí prověřené postupy a doporučení. Není to jenom metodika; vyžaduje také změnu kultury, myšlení a způsobu práce celého IT oddělení. Změnu, která se vaší firmě vyplatí.

  Proč DevOps

  Hlavní principy DevOps

  Pro Devops je klíčová kultura, která podpoří spolupráci týmů. Všichni pracují na společném cíli, sdílí senápady i problémy, získává zpětná vazba, podporuje zlepšování.

  Měření, metriky a monitorování – pracuje se s myšlenkou „co nezměříte, nemůžete řídit“ a „co neřídíte, to nezlepšíte“. Systematicky se aplikují principy Lean, jejichž cílem je eliminovat plýtvání. Důraz se klade na automatizaci, již podporují všechny procesy i nástroje. 

  Během všech činností se uplatňují tyto hlavní principy:

  • Maximálně využívat automatizaci
  • Klást důraz na neustálé zlepšování
  • Veškeré aktivity zaměřovat na zákazníka
  • Mít neustále na paměti cíl, kterého se má dosáhnout
  • Mít zodpovědnost za kompletní proces od začátku až do konce
  • Pracovat v autonomních týmech složených z odborníků s různou expertízou
  Hlavní principy DevOps

  Přínosy DevOps

  S DevOps může vaše firma jenom získat. Ty, které ho používají, dokáží rychleji reagovat na potřeby byznysu a mívají vyšší návratnost investic. Lépe využívají dovednosti svých lidí, pěstují kulturu, jež podporuje sdílení. Začleníte-li metodiku DevOps do řízení vašeho IT, přinesete tak své firmě opravdovou hodnotu.

  Co Vás DevOps naučí

  • Využijete to nejlepší z principů Lean, Agile a Scrum
  • Dokážete lépe plánovat kapacity na různé typy činností
  • Zlepší se spolupráce mezi vývojem a operations v týmech
  • Zvýší se rychlost, spolehlivost a úspěšnost při nasazování IT řešení
  • Akcelerujete výkonnost IT, což podpoří byznysové aktivity a chod celé firmy
  • Zvýšíte kvalitu, snížit množství předělávek a zvýšit rychlost a úspěšnost nasazení IT řešení

  Jaké problémy DevOps řeší


  IT je neustále přetížené. Hromadí se tu požadavky, snaha je vyřešit je všechny. Jenže není vždy jasné, co a proč je priorita. Složité je i zjišťování, jaký je právě status projektů.

  Kapacity nedostačují, lidé jsou stahováni z projektů na jinou práci. Chybí jasný přehled o tom, kdo kdy na čem pracuje, stejnému člověku se přidělují zakázky a incidenty.

  Nestíhají se termíny a SLA, nedodržují se sliby dané zákazníkům. Opožďuje se nasazení do produkce, což všechno negativně ovlivňuje byznys.

  Je málo času na testování, tlačí se na rychlé nasazení do produkce. Produkty se netestují průběžně, takže se často musí předělávat.

  Pokud se s těmito problémy také potýkáte, pak je DevOps přesně tím, co vaše firma potřebuje. Poskytne vám návod a praktické rady, jak v těchto situacích postupovat, a naučí vás, jak jim do budoucna předcházet.

  Tři cesty podle DevOps

  První roadmapa: Tok práce
  • Pohyb zleva doprava, od vývoje k provozu a dále k zákazníkovi
  • IT je hodnotový řetězec, ve kterém se vykonávají aktivity přidávající hodnotu
  • Je nutné hlídat, aby byl tok plynulý a „po proudu“ se nepouštěly závady či chyby
  Druhá roadmapa: Zpětná vazba
  • Pohyb zprava doleva
  • Hodnotový řetězec lze optimalizovat pouze při začlenění zpětné vazby
  • Hlídat problémová místa, pracovat se zpětnou vazbou, okamžitě na ni reagovat
  Třetí roadmapa: Experimentování
  • Zahrnutí průběžného učení
  • Zlepšování a zdokonalování není možné bez možnosti chybovat
  • Průběžně testovat a upravovat produkty, pracovat s riziky a poučením z ne/úspěchů, opakování a praxi brát jako nutnou podmínku pro zlepšení
  3 roadmapy DevOps

  Komu je určen

  Ať už jste součástí týmu, který funguje na principech DevOps, nebo jste tím, kdo má ve firmě tento přístup zavést do praxe, v kurzech se s metodikou dokonale seznámíte a osvojíte si její principy. 

  Metodiku DevOps využijí:

  • IT konzultanti
  • Application/Service Developers
  • Všichni, kdo chtějí těžit z kvalitního řízení IT
  • Manažeři z oddělení Developmentu i Operations
  • IT Service/Process Managers, Lean IT, Test Engineers
  • Projektoví manažeři, Product Owners, SCRUM Masters
  Komu je určen

  3 klíčové DevOps kurzy

  Zvolte si kurz, který nejlépe splní vaše očekávání

  DevOps Intro

  Manažerský úvod do best practice DevOps. Během jednoho dne se seznámíte s hlavními principy a jejich využitím v každodenní činnosti vašeho IT. Úvod do DevOps

  DevOps Master

  Dvoudenní kurz, který vás podobně provede všemi oblastmi a postupy, jež metodika využívá. Naučíte se DevOps aplikovat v praxi a své znalosti prokážete složením zkoušky zakončené certifikací DevOps Master.

  The Phoenix Project

  Jak DevOps zavést do praxe? Jak z něj získat co nejvíc? To vám ukáže praktická byznysová simulace The Phoenix Project, která může být také skvělým teambuildingem.

  Chcete získat dárek k narozeninám?