MoP FAQ

Nejčastější otázky a odpovědi, které chcete znát před kurzem / certifikací MoP. Udávejte projektům správný směr a zajistěte přínosy s metodikou Management of Portfolio

Management of Portfolio otázky a odpovědi

Management of Portfolios je nejvyšší manažerská úroveň řízení projektů a programů. Zaměřuje se na realizaci strategických plánů, stanovení priorit, schvalování, řízení a kontrola projektů, programů a dalších aktivit, které jsou plánované vrcholovým managementem organizace. 

V roli Portfolio Manažera budete zodpovědni především za plánování, kontrolu a řízení strategických cílů s pomocí PRINCE2® projektů a MSP® Programů.

  • Příprava portfolia v návaznosti na oranizační plány, stanovení priorit;
  • Poskytování podpory, eliminace duplicitních projektů, optimalizace portfolia;
  • Řízení zainteresovaných stran (projektové / programové týmy), komunikace se stakeholdery, vedením organizace.

Management of Portfolios vám pomůže realizovat strategické cíle a plány. Zavedením MoP maximalizujete ROI (návratnost investice), podle potřeb přenastavujete priority projektů, programů a to vše s alokací pouze těch zdrojů (nejenom finančních), které byly pro tyto aktivity vyčleněny.

Řízení projektů  a programů se zaměřuje na to, jak dělat věci správně. Správa portfolia (Management of Portfolios) je o tom, jak dělat správné věci.

Chcete získat dárek k narozeninám?