Certifikace MoP®

Certifikační schema MoP® nabízí dvě úrovně certifikace: Foundation a Practitioner. MoP Intro je úvodní manažerský průřez bez certifikace, resp. s vydáním MoP Leaving Awards.

  Certifikace MoP<sup class='sup'>®</sup>

  MoP Foundation

  Cíl certifikace

  Absolventi kurzu MoP musí prokázat komplexní znalosti a dovednosti, které jsou potřebné pro řízení portfolia. Držitelé certifikátu tak osvědčují, že jsou schopni pracovat na této manažerské pozici. Certifikát MoP Foundation je také nezbytný pro absolvování kurzu MoP Practitioner.

  Cílová skupina MoP Foundation

  Tato certifikace je určena všem, kteří působí v oblasti portfolia, ať už na plný úvazek, či neformálně, nebo jako člen týmu. Management of Portfolio je defacto agenda skládající se z investičních rozhodování, dodávek projektů, programů, realizací strategických cílů a benefitů. MoP je naprosto relevantní kurz pro všechny, kteří se podílejí na těchto aktivitách, nebo i plánování a realizace změn.

  Formát zkoušky

  • 50 otázek v testu
  • Délka testu: 40 minut
  • Min. úspěšnost: 25 správných odpovědí (25%)
  • Formát: Otázky s výběrem správné odpovědi (a, b, c, d)
  • Elektronické pomůcky, knihy a výkladový slovník je zakázán

  MoP® Foundation kurz>

  MoP® Foundation certifikace>

  MoP Foundation

  MoP Practitioner

  Cíl certifikace

  V úrovni Practitioner prohlubujete komplexní znalosti získané v předchozím kurzu. Musíte prokázat, že jste dostatečně pochopily principy uplatňování MoP v praxi. Dokážete přizpůsobovat Management of Portfolio aktuálnímu prostředí i organizaci. Dokážete navrhnout vhodné postupy a techniky pro správu projektů a programů, resp. portfolia. 

  Cílová skupina MoP Practitioner

  Tato certifikace je určena všem, stejně jako Foundation. Předpokládá se, že Practitioner má vyšší / seniorní znalosti, které využije pro řízení portfolio aktivit. Certifikační kurz lze doporučit všem, kteří zodpovídají za investičních rozhodování, dodávek projektů, programů, realizací strategických cílů a benefitů. MoP je naprosto relevantní kurz pro všechny, kteří se podílejí na těchto aktivitách, nebo i plánování a realizace změn.

  Formát zkoušky

  • 80 otázek v testu
  • Délka testu: 3 hodiny
  • Min. úspěšnost: 40 správných odpovědí (50%)
  • Formát: Otázky s výběrem správné odpovědi (a, b, c, d)
  • K certifikační zkoušce je povolena kniha MSP Guide

  MoP® Practitioner kurz>

  MoP® Practitioner certifikace>

  MoP Practitioner

  Chcete získat dárek k narozeninám?