Co je MoP®

Metodika kompatibilní s projektovou metodikou PRINCE2 obsahuje klíčové techniky pro ty, kteří plánují a implementují portfolio změn.

  Co je MoP<sup class='sup'>®</sup>

  Co je MoP?

  MoP (Management of Portfolios) je framework určený pro střední i vrcholový management, nebo např. vedoucí projektové kanceláře. MoP využijí všichni, kteří zodpovídají za plánování a realizaci změn / projektů. Metodika obsahuje Principy, Techniky a klíčové zásady, které jsou nutné pro posílení portfolio managementu.

  MoP pomáhá organizacím odpovědět na klíčovou otázku "Jsme si jisti, že tato investice je pro nás správná a jak přispěje ke splnění našich strategických cílů?" dříve, než učiníme manažerské rozhodnutí k realizaci projektu / změny. 

  Termín investice je zcela oprávněný, protože portfolio management je o investicích do správných změn, ve správný čas a správným způsobem. 

  Co je MoP?

  Projekt vs. Portfolio

  Mnozí se domnívají, že Management of Portfolio není nic jiného, než vyšší úroveň projektového řízení. 

  Portfolio Management je především o tom, jak realizovat změny a zároveň maximalizovat přínosy, udávat projektům správné priority, efektivně rozdělovat omezené zdroje.

  Projektový management je především o tom jak dělat věci správně, zatímco portfolio se zaměřuje na realizaci správných věcí.

  Projekt vs. Portfolio

  MoP vs BAU

  Management of Portfolio vs. BAU (Business as Usual)

  BaU představuje to, co umíme, děláme. Business asu Usuall má svoji strukturu. Jde o aktivity, které jsou ověřené, ale i nastavené procesy. BaU není na vždy, protože se stále mění vnitřní i vnější prostředí organizace. A na některé změny je nutné reagovat.

  Portfolio Management je paralelní BAU. Funguje jako akcelerátor change-to-business

  Portfolio Management má také svojí strukturu. Vytváření a dodávání portfolia. V případě MoP jde o to, abyste získali představu, jaké projekty a programy chcete spouštět v daném období. 

  Ale také co nechcete, nestihnete, nebudou peníze, případně to ohrozí BaU atd... Definování portfolia je o tom jak získat přehled o námětové politice, aktivitách, změnách, programech i projektech.

  MoP vs BAU

  Benefity MoP

  Díky MoP získáte silný manažerský a rozhodovací nástroj

  Posuzují se zde nápady, bonita i strategie. Některé projekty zastavíte, nové schválíte, nebo dokonce přehodnotíte strategii - včas.

  Součástí MoP je pochopitelně paralelní činnost k BaU. Společnosti se tak snaží vymýšlet a koordinovat změnové aktivity takovým způsobem, aby přispívali z hlediska strategických cílů.

  Přínosy MoP podrobněji

  • Je zárukou úspěšné realizace projektu / změny;
  • Poskytuje techniky a metodické nástroje pro identifikaci a prioritizaci investic;
  • Maximalizuje návratnost investic z aktivit vložených doprojektů, programů a změn;
  • Významně přispívá k naplnění strategických cílů, díky splnění požadovaných benefitů.

  Zpět na MoP kurzy

  Benefity MoP

  Chcete získat dárek k narozeninám?